ZREALIZOWANE INWESTYCJE/obiekty sportowe i rekreacyjneINWESTYCJE

HOTEL NAD WISŁĄ / KNYBAWA

Lokalizacja:

Knybawa, ul. Makowa

Inwestor:

A&M Sp. z o.o.

Zakres prac:

Rozbudowa i remont budynku hotelowego w Knybawie przy ul. Makowej

Czas realizacji:

19.03.2013-10.07.2014

HOTEL SEPIA / BYDGOSZCZ

Lokalizacja:

ul. M. Focha 20, Bydgoszcz

Inwestor:

CUBE Sp. z o.o., Bydgoszcz

Zakres prac:

Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa budynku na funkcję usługową  - Hotel w Bydgoszczy przy ul. M. Focha 20 łącznie z pracami rozbiórkowymi w standardzie "pod klucz"

Termin realizacji:

01.2013-12.2014 

Miasto i Gmina Sztum /

Lokalizacja:

Sztum

Inwestor:

Miasto i Gmina Sztum     

Zakres robót:

Przebudowa istniejącego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie oraz przebudowę nawierzchni ulic, chodników i infrastruktury technicznej, budowę sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów w centrum miasta Sztum

Czas realizacji

22.10.2009-06.08.2012

G.M. STAROGARD GDAŃSKI /

Lokalizacja:

ul. Traugutta 2, Starogard Gdański

Inwestor:

Gmina Miejska Starogard Gdański

Zakres robót:

Wykonanie boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" w Starogardzie Gdańskim przy ul. Traugutta 2

Czas realizacji

28.08.2009-21.12.2009

URZĄD GMINY KARSIN /

Lokalizacja:

Wiele, gmina Karsin

Inwestor:

Urząd Gminy Karsin

Zakres robót:

Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w m. Wiele, gmina Karsin

Czas realizacji

14.10.2009-26.08.2010

serwisy dekpol