ZREALIZOWANE INWESTYCJE/obiekty zabytkoweINWESTYCJE

IGLOPORT / GDYNIA

Lokalizacja:

Gdynia, ul. Polska 20

Inwestor:

IGLOPORT Sp. z o.o, Gdynia

Zakres robót:

Modernizacja i remont zabytkowej chłodni składowej

Czas realizacji

2007-2008

ZAMEK W GNIEWIE / GNIEW

Lokalizacja:

ul. Zamkowa 3, Gniew

Inwestor:

Polmlek Sp. z o.o., Warszawa

Zakres robót:

Adaptacja dziedzińca zamkowego Zamku w Gniewie oraz remont i konserwacja dachu, murów zamku gniewskiego

Czas realizacji

07.2012-12.2012

TEATR MINIATURA / GDAŃSK

Lokalizacja:

Gdańsk, ul. Grunwaldzka 16

Inwestor:

Miejski Teatr Miniatura, Gdańsk

Zakres robót:

Prace budowlane w budynku Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku

Czas realizacji

2010

serwisy dekpol