DEKPOL S.A. Generalne Wykonawstwo KONTAKT

ul. Gajowa 31

Pinczyn

tel.: +48 58 560 10 60

email: ofertowanie@dekpol.pl

ul. Potęgowska 14/46
Gdańsk

NIP: 592-21-37-980     REGON: 220341682       Nr KRS 0000505979
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ     Kapitał Akcyjny 8 362 549 zł

Dyrektor ds. inwestycji Adam Olżyński aolzynski@dekpol.pl   +48 608 630 054  
     
     
     

 


 

 


 

 

serwisy dekpol