Certyfikat ISO 14001:2004 - z zakresu ochrony środowiska

Norma ISO 14001:2004 jest międzynarodowym standardem Zarządzania Środowiskoego. Pokazuje ona w jaki sposób prawidłowo korzystać z zasobów środowiska. System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 jest zbiorem zasad i wskazówek jakimi powinny się kierować organizacje, którym zależy na podniesieniu jakości swoich usług. Zarządzania środowiskowe obejmuje całość problemów wpływających na strategię i konkurencyjność, natomiast potwierdzenie certyfikatem wdrożonego systemu może być wykorzystane przez przedsiębiorstwo do zapewnienia zainteresowanych stron, że system zarządzania środowiskowego jest odpowiednio wdrożony.

serwisy dekpol